פתרונות

מאסטרטגיה ארגונית לפרקטיקה ניהולית

אחת מההתמחויות המשמעותיות של חברת אלון היא היכולת לסייע לארגון לגבש לעצמו אסטרטגיות עסקיות וארגוניות ולהטמיען כפרקטיקות ניהוליות לכל אורך שדרת הניהול בארגון. חברת אלון תסייע בגיבוש תפיסה עסקית ברורה באמצעות חזון ומטרות, אבחון ובנייה של מנועי הצמיחה העתידים של הארגון תוך תרגומם לפעילות עסקית וארגונית באמצעות תוכנית עבודה עם יעדים ומדדים ברורים לכל מנהל ועובד. בסופו של התהליך יכיר כל מנהל ועובד בארגון את המצפן והמגדלור אליהם מכוון הארגון ויעדיהם השנתיים יהיו מסונכרנים עם הארגון כולו.

ניהול תהליכי שינוי ובניית יכולות ארגוניות

בעוד שעד לפני כ 15-20 שנה, תהליך שינוי ארגוני היה אירוע ייחודי, נמצאים כיום מרבית הארגונים במצב של צורך בשינוי מתמיד מול עולם דינמי ולא צפוי. חברת אלון מסייעת לארגונים לפתח יכולות ארגוניות חוצות ארגון, המסייעות לזהות את השינויים הנדרשים ולהוביל אותם באופן יזום בתוך הארגון. הדינאמיקות הבינאישיות, מהעבודה של המנכ"ל עם הדירקטוריון, דרך עבודת מטה ועבודת ממשקים בין מחלקתיים ועד לניהול הקשר עם הלקוח, כל אלו הן יכולות ארגוניות הכרחיות על מנת להעניק לארגון את הגמישות והיכולת לזהות שינויים בזמן ולהגיב להם.

אסטרטגיות מכירה ושירות

מכירה ושירות הינם מהתחומים החשובים ביותר בארגון ובהם באות לידי ביטוי האסטרטגיות והתרבות הארגונית אל מול קהל לקוחותיו של הארגון. אלו הן נקודות מפגש קריטיות וישנה חשיבות עצומה להתאים את האסטרטגיות של המכירה והשירות לאסטרטגיות העסקיות של החברה ולוודא שהתרבות הארגונית במחלקות אלה יתמכו באסטרטגיות שנבחרו. חברת אלון מסייעת לארגונים לבנות ולהתאים את אסטרטגיות המכירה והשירות שלהם לאסטרטגיה העסקית של הארגון ולתרגם אותן ליעדים ולתהליכי עבודה מהמנהלים הבכירים ועד לנציגים בנקודות המפגש עם לקוחות החברה.


תוכניות עבודה חוצות ארגון

תכנית עבודה שנתית עם מטרות ברורות ויעדים כמותניים הייתה מאז ומתמיד בעלת חשיבות רבה לארגונים עסקיים וציבוריים כאחד. בעולם הדינמי והמשתנה תדירות בו הארגונים פועלים כיום, מקבלת תכנית העבודה השנתית משנה חשיבות. התכנית מסייעת לארגון להתמקד בעיקר תוך שמירה על גמישות ארגונית על מנת לתת מענה נדרש לשינויים. חברת אלון מסייעת לארגונים לתרגם את האסטרטגיות לתכנית עבודה עם יעדים ומדדים כמותניים לכל מחלקה בחברה, מרמת מנכ"ל ולכל אורך שדרת הניהול. תכניות העבודה הצוותיות והמחלקתיות יהיו מסונכרנות עם התפיסה האסטרטגית של הארגון ותוציא אותה לפועל הלכה למעשה.

אבחון ארגוני כולל

אבחון ארגוני הינו כלי עוצמתי שמטרתו לאפשר ללקוח מבט מקיף על הארגון שלו. בתום התהליך מקבל הלקוח דוח בו מפורטים העוצמות והפערים בחברה כמו גם המלצות ברורות לשינוי. ההמלצות נוגעות בכל תחומי הארגון מהתפיסות האסטרטגיות שלו דרך תוכניות העבודה, ההון האנושי, מבנה ארגוני ועוד.חברת אלון מאפשרת ללקוח מבט פיננסי מעמיק של החברה תוך בחינת ההתנהלות העסקית-פיננסית של העסק והמלצות על דרכי פעולה החוסכות כסף רב ללקוח וליווי בהתנהלות פיננסית עתידית. חברת אלון מסייעת להטמיע את ההמלצות ומלווה את הארגון בביצוע השינויים הנדרשים.

הכשרת ואימון מנהלים

מנהלים מכל שדרת הניהול הם הלב הפועם והחי של הארגון. הם מנהלים את האנשים, מקבלים את ההחלטות ומבצעים הלכה למעשה את האסטרטגיה הארגונית והעסקית. חברת אלון מבצעת תהליכי פיתוח מנהלים מכל שכבות הניהול הן כקבוצה והן כאימון אישי. מנהלים חדשים מקבלים ידע ראשוני בניהול, מיומנויות ניהול, מוטיבציה, תפיסת תפקיד ועוד. מנהלי דרג ביניים עובדים על דילמות וקונפליקטים ארגוניים תוך מתן תשומת לב מיוחדת לעבודת ממשקים וניהול יעדים. שכבת הניהול הבכיר בארגון, זוכה לליווי אישי ועבודה צוותית על תפקידיה כצוות הנהלה, גיבוש אסטרטגיות וניהול רוחבי.


פיתוח תהליכים ארגוניים

חברת אלון מפתחת ובונה תהליכים ארגוניים שמטרתם לחזק לאורך זמן את החוסן הארגוני. תהליכים שהינם לב ליבו של ארגון המעוניין לשמר ולפתח את עובדיו ומנהליו לאורך זמן, מפותחים על פי צרכי הארגון ולמידותיו ומועברים על ידי יועץ ארגוני ומפתח הדרכה בכירים. דוגמאות לתהליכים: תהליכי קבלת החלטות ▪ משוב והערכת עובדים ▪ עתודה ניהולית ▪ שגרות ניהול ▪ חניכה ומנטורינג ▪ מערכי הדרכה ולמידה ▪ שימור ידע ועוד.

עיצוב תרבות ארגונית תומכת אסטרטגיה

כל אסטרטגיה באשר היא מחויבת להיתמך בתרבות ארגונית המתאימה לה, מחזקת אותה ומאפשרת לאסטרטגיה לבוא לידי ביטוי בארגון ובתוצאות. חברת אלון מסייעת לארגונים להציף את הערכים והפעולות הנדרשות ולהטמיען בכל רחבי הארגון. העבודה על הטמעת התרבות הארגונית תתבצע בד בבד עם תקשור האסטרטגיה החדשה בארגון והוצאתה לפועל.

בניית ופיתוח צוותים

רוב רובם של הארגונים בנויים מצוותים אשר מוציאים לפועל את יעדי החברה ומטרותיה. כיום קיים מגוון רחב מאוד של סוגי צוותים כגון: צוותי משימה, צוות הנהלה, צוות אורגני, מטריציוני ועוד. חברת אלון מסייעת לארגונים לבחור אילו סוגי צוותים מתאימים לאסטרטגיות במחלקות השונות, לבנות ולפתח צוותים אלו ולהכשיר ולאמן את המנהלים שלהם,על מנת לממש את מלוא הפוטנציאל הארגוני.